Informacja dotycząca składania kwestionariuszy aplikacyjnych na AŚSF w roku akademickim 2013/2014

Kwestionariusze aplikacyjne na AŚSF prosimy składać do dnia 24 września 2013 w Dziekanacie WFCh lub drogą mailową na adres k.swietorzecka@uksw.edu.pl. Prosimy o dołączenie własnego adresu mailowego. Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do rozmowy z opiekunem naukowym i Radą Naukową AŚSF oraz o terminie spotkania zostanie przesłana na adres mailowy do dnia 1 października 2013.

Rada Naukowa AŚSF

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach