Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF)

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych jest realizowana w ramach programu studiów I i II stopnia na kierunku filozofia. Jest to propozycja dla studentów filozofii, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową. Realizacja tego trybu studiowania pozwoli opanować metody badań naukowych w wybranych subdyscyplinach filozoficznych w celu samodzielnego stawiania nowych problemów i profesjonalnego podejmowania prób ich twórczego rozwiązywania, poprzez wprowadzenie studentów w arkana pracy naukowej, realizację wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych.

Informacje dotyczące programu studiów i zasad jego realizowania znajdują się na stronie: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/90

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach