Informacje o studiach doktoranckich

Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich z filozofii znajdują się na stronie WFCh:

 http://www.wfch.uksw.edu.pl/studia_doktoranckie 

 

____________________________________________________________________________________

http://doktoranci.uksw.edu.pl/

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW