Program

PROGRAM KONFERENCJI

(program konferencji do pobrania PDF)

(plakat do pobrania PDF)

*

09.30 – rozpoczęcie konferencji – wprowadzenie w tematykę konferencji (prof. dr hab. Anna Latawiec)

Sesja 1

09:45
prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz (Polskie Centrum Astrobiologii CASA* - Wydział Matematyczno-Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński)
Nasze miejsce we Wszechświecie: kim jesteśmy i dokąd zmierzamy

10:15
prof. dr hab. Jan F. Terelak (Instytut Psychologii UKSW w Warszawie - Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN)
Miejsce człowieka w Kosmosie: dane empiryczne i perspektywa astronautyczna

10:45
dr Jacek Poznański (Akademia „Ignatianum”, Kraków)
Ziemska nauka a możliwości komunikacji z cywilizacją pozaziemską: C. Sagan, N. Rescher, A. Kukla

11:15 – przerwa

Sesja 2

11:30
dr hab. Adam Świeżyński (Instytut Filozofii UKSW w Warszawie)
Od idei samorództwa do teorii abiogenezy kosmicznej. Analiza poglądów na temat powstania życia w kontekście idei kosmicznego pochodzenia życia

12:00
dr hab. Wiesław Dyk (Wydział Teologiczny, Uniwersytet Szczeciński)
Świat tioestrów. Rola tioestrów w procesie genezy życia

12:30
dr Andrzej Zykubek (Katedra Filozofii Nauk Przyrodniczych, KUL JPII)
Astrohydrobiologia

13:00
dr Jerzy Rąpała (Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach – Sekcja Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu)
„Hipoteza podobieństwa” a poszukiwanie życia w kosmosie. Próba analizy krytycznej

13:30 – przerwa

Sesja 3

13:45
dr hab. Grzegorz Bugajak (Instytut Filozofii UKSW w Warszawie)
Kosmiczne początki życia w świetle hipotezy niedookreśloności celu stworzenia

14:15
dr hab. Jacek Rodzeń (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
"Mieszkańcy gwiazd” według Karla Rahnera

14:45
mgr Jurata Bogna Serafińska
Starożytne podróże gwiezdne

15:15
dr Jacek Sobota (Instytut Filozofii UWM, Olsztyn)
Literackie wizje życia rozumnego w kosmosie i ich konsekwencje metafizyczne, epistemologiczne i aksjologiczne

15:45 – podsumowanie konferencji (prof. dr hab. Anna Lemańska)

16:00 – zakończenie konferencji

*

Abstrakty wystąień: www.filozofia.uksw.edu.pl/node/246

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach